Voor de Sportmasseur is Blessurepreventie een belangrijke taak. Hij moet daarom weten hoe de lichamelijke conditie van de sporter is. Middels een functieonderzoek kan hiervan een beoordeling worden gemaakt. Tijdens de verdere begeleiding is dit tevens een houvast om zo vroegtijdig signalen van overbelasting te herkennen.
Het doel van Blessurepreventie is erop gericht het gezonde lichaam gezond te houden.
Overbelasting ontstaat vaak geleidelijk. Er is nog geen blessure maar er zijn al wel signalen van overbelasting. Het is dus zaak op dat moment de sportbelasting aan te passen aan de belastbaarheid van het lichaam. De Sportmasseur kan hier middels onderzoek, advies, massage, tapen/bandageren en herstelbevorderende oefeningen behulpzaam in zijn.
Kortom, belasting en belastbaarheid moeten optimaal op elkaar worden afgestemd en in evenwicht zijn. Hierdoor is de kans op het ontstaan van een blessure gering.
Naast belasting is herstel minstens zo belangrijk voor de sporter. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is de belasting te groot of het herstel onvoldoende dan ontstaat overbelasting met als gevolg een blessure.